Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej


Pisil Filipino Massage szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach strony internetowej masazfilipinski.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej masazfilipinski.pl
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na stronie internetowej masazfilipinski.pl zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usługi formularza do kontaktu. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Pisil Filipino Massage wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest:
Pisil Filipino Massage
ul. Wrocławska 21, 61-838 Poznań

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Pisil Filipino Massage za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników strony internetowej, w szczególności w ramach komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia
Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Pisil Filipino Massage w ramach usługi Kontakt. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej wymaga przesłania na adres pisilmassage@gmail.com prośby o usunięcie adresu poczty elektronicznej użytkownika. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług na stronie internetowej masazfilipinski.pl, może się zwrócić bezpośrednio do administratora strony internetowej z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: pisilmassage@gmail.com

Ochrona przetwarzanych danych osobowych
Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek strony internetowej masazfilipinski.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych
Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników strony internetowej masazfilipinski.pl osobom trzecim. Dane, jakie administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników. Ze względów technicznych administrator może je powierzyć, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie.

Przetwarzanie innych danych użytkowników strony internetowej masazfilipinski.pl.pl 
Na stronie internetowej masazfilipinski.pl zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających stronę internetową.

Pliki cookies
Strona internetowa masazfilipinski.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej (np. komputerze, telefonie) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej masazfilipinski.pl i pozwalają na odczytanie informacji w niej zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, czyli w tym wypadku Pisil Filipino Massage. Pliki cookies zamieszczane przez Pisil Filipino Massage zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Pisil Filipino Massage w Poznaniu,ul. Wrocławska 21. Pisil Filipino Massage nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronie internetowej masazfilipinski.pl.

Korzystamy z plików cookies w celach:

  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio ją wyświetlić, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji użytkownika strony www;

 

W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, na stronie internetowej stosowane są następujące rodzaje:

  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;
  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących strony internetowej;

 

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących ze strony internetowej w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.